Duminica, 17 Februarie 2019

Scoala Gimnaziala Ulmi a derulat al doilea flux de mobilitate participand la cursul internaţional de formare “Non formal for inclusion”

In perioada 19-26 aprilie 2018 Scoala Gimnaziala Ulmi a derulat al doilea flux de mobilitate participand la cursul internaţional de formare “Non formal for inclusion”, desfăşurat în Caldas da Raihna , Portugalia, prin intermediul programului Erasmus+, Acţiunea cheie KA1, School education staff mobility. Participarea la o mobilitate într-o altă ţară decât cea de provenienţă, asigură formarea unei imagini mai clare asupra educaţiei europene, schimbul de experienta, transferul de bune practici şi îmbunătăţeşte cunoştinţele şi dezvoltă competenţele de predare-învăţare ale profesorului. 

Cursul la care au participat cele doua cadre didactice a fost realizat de către asociaţia “Edu2Grow” din Portugalia în colaborare cu  Asociatia  Erasmus + International Courses -Dominou.  “Edu2Grow” este o organizaţie non-guvernamentală, un furnizor de educaţie a profesorilor în învăţământul preuniversitar experimentat din Portugalia ce face parte dintr-un consortiu informal de furnizori de formare international, organizand cursuri in mai multe tari europene.

Activitatea de formare a fost condusă de către practicieni cu experienţă în domeniul având ca baza dezvoltarea competentelor cadrelor didactice privind aplicarea activitatilor de educatie non-formala in contexte formale in vederea incurajarea incluziunii .

Participarea noastra la acest curs, ca reprezentanti al Scolii Gimnaziale Ulmi , ne-a oferit oportunitatea  de a ne  îmbunătăţi competenţele profesionale de a aplica tehnici, metode si mijloace de lucru in scopul unui management eficient al clasei de elevi si crearii unui mediu educational favorabil incluziunii scolare a elevilor cu oportunitati reduse-elevii cu CES si cei proveniti din medii vulnerabile

În cadrul acestui stagiu de formare au participat 20 de cadre didactice din 7 ţări europene, şi anume: România, Grecia, Polonia, Lituania, Letonia, Germania, Italia.

Participanţii din fiecare ţară au avut o şansă reală de a prezenta şi promova valorile culturale şi spirituale proprii, o reuşită personală, dar şi un impuls pentru colegii mei, de a accesa aceste tipuri de formare profesională. Beneficiile activităţii de formare s-au realizat pe mai multe planuri:

- Posibilitatea de a participa la un curs de formare într-un cadru european, alături de specialişti din alte ţări;

- Dezvoltarea pe plan profesional, prin îmbogăţirea cunoştinţelor despre utilizarea noilor tehnologii în activitatea şcolară, necesare unui învăţământ de calitate, în vederea integrării acestuia în cel european;

- Schimbul de idei şi de bune practici m-a ajutat să-mi îmbogăţesc şi diversific metodele de lucru, de organizare şi promovare a imaginii instituţiei din care fac parte;

- Cunoaşterea culturii şi sistemului de învăţământ al altor ţări;

- Familiarizarea cu noutăţi din domeniul de specialitate (metode de predare şi evaluare, direcţii de cercetare)

- Perfecţionarea unei limbi străine;

- Stabilirea de relaţii de prietenie şi de colaborare cu participanţi la curs;

Impactul pozitiv al acestui proiect asupra participanţilor se reflectă în dezvoltarea individuală a fiecărui participant din punct de vedere profesional şi social, aspect ce influenţează pozitiv activitatea instituţiei aplicante. În cadrul acestui curs , am avut  posibilitatea de a face schimb de experienţă internaţională şi de a coopera cu profesori din alte instituţii europene.

Dezvoltarea europeană realizată prin intermediul programului Erasmus+, va promova profesorii care nu au pregătiri şi experienţe anterioare şi nu numai.

Mulţumim pe această cale ANPCDEFP pentru promovarea acestor cursuri de formare ce asigură o aliniere a muncii profesorilor din România la standarde europene şi o deschidere către noi modele ale activităţii educaţionale.

Prof. Folea Madalina si Andrei Adela

 

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Fapt divers

INSTANTLY AGELESS, Cafea gano, ganoderma, Produse Life care, Krauter, vivasan