Vineri, 19 Aprilie 2019

PRIMĂRIA FIENI – ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE DE ADMINISTRATOR TR.I

U.A.T. Fieni cu sediul in orasul Fieni,str.ing.Aurel Rainu,nr.67, judetul Dimbovita, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de  administrator tr.I , in cadrul Compartimentului „Centrul  National de Informare si Promovare Turistica“.

Proba scrisa si practica va avea loc in data de 04.03.2019, ora 10.00, iar interviul in data de 07.03.2019, ora 10.00.

Proba practica consta in verificarea abiltatilor de utilizare a PC (organizare fisiere, operare soft, editare text- Microsoft Word ).

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art.3 din H.G. nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,sa aiba studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat  si o vechime in munca de minim 5 ani .

Dosarele de inscriere se pot depune in termen de 10  zile lucratoare de la data publicarii conditiilor de desfasurare a concursului in Monitorul Oficial,partea a III-a si in presa, la sediul U.A.T. Fieni, compartimentul “resurse umane”, persoana de contact dna DutaFlorina Claudia, inspector, tel.0245.774070, interior 205.

BIBLIOGRAFIE

1.Constituţia României;

2. Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãţile şi instuţiile publice;

3. Legea nr. 319 / 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

4.H.G. nr. 1.425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitaţii şi sănătăţii in muncă nr. 319 / 2006 , cu modificările şi completările ulterioare;

5.Ordin nr. 1096 din 3 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică;

6.Hotararea de Guvern nr. 20 din 11 ianuarie 2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor  turistice;

7.Hotararea de Guvern nr. 9 din 9 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism;

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează

INSTANTLY AGELESS, Cafea gano, ganoderma, Produse Life care, Krauter, vivasan