PRIMĂRIA FIENI – ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

U.A.T. Fieni cu sediul in orasul Fieni,str.ing.Aurel Rainu,nr.67, judetul Dimbovita, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de  asistent medical debutant, in cadrul Compartimentului „Sanatate asistenta medicala invatamant“.

Proba scrisa va avea loc in data de 27.02.2019, ora 10.00, iar interviul in data de 01.03.2019, ora 10.00.

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art .3 din H.G. nr.286/2011,cu modificarile si completarile ulterioare, sa aiba studii postliceale absolvite cu diploma,

Dosarele de inscriere se pot depune in termen de 10  zile lucratoare de la data publicarii conditiilor de desfasurare a concursului in Monitorul Oficial,partea a III-a si in presa, la sediul U.A.T. Fieni, compartimentul “resurse umane”, persoana de contact dna DutaFlorina Claudia, inspector, tel.0245.774070, interior 205.

BIBLIOGRAFIE  ASISTENT MEDICAL

CONSTITUTIA ROMANIEI

Legea nr. 477/ 2004 publicată în MO nr. 1105 /2004 - Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

ORDIN nr. 1955 din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;

ORDIN nr. 653 din 25 septembrie 2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;

HOTĂRÂRE nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;

ORDIN nr. 1563 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescent;

ORDIN nr. 5298 din 7 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos;

ORDIN nr. 261 din 6 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare.