Vineri, 22 Martie 2019

PRIMĂRIA TITU - CONCURS AUDITOR SUPERIOR

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, gradul profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;

cunoştinţe de operare pe calculator (Microsoft Office): nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

25 ianuarie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

07 februarie 2018, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;

07 februarie 2018, ora 11:00: proba scrisă;

data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilorpublici,republicată 2,cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările si completările ulterioare;

4. Hotărârea nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 – republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;

7. OMFP nr. 252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, publicat în M.O. nr. 128/12.02.2004, cu modificările şi completările ulterioare;;

8. Legea nr. 500/11.07.2002 a finanţelor publice, publicată în M.O. nr. 597/12.08.2002, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice

10. OMFP nr. 2861/2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Legea nr. 273/2006 finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

12. Legea nr. 672/19.12.2002 republicată privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata privind activitatea de audit financiar, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 444 din 22 iunie 2015.

15. Constitutia Romaniei.

 

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează

INSTANTLY AGELESS, Cafea gano, ganoderma, Produse Life care, Krauter, vivasan