Marti, 26 Martie 2019

Anunturi

POST VACANT DE CONSILIER SUPERIOR LA PRIMĂRIA ORAȘULUI GĂEȘTI

POST VACANT DE CONSILIER SUPERIOR LA PRIMĂRIA ORAȘULUI GĂEȘTI

Primăria oraşului Găeşti, judeţul Dâmboviţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad superior din cadrul Serviciului Buget Contabilitate Impozite şi Taxe, Informatică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vedere

PRIMĂRIA ORAȘULUI TITU ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUĂ FUNCȚII PUBLICE VACANTE

PRIMĂRIA ORAȘULUI TITU ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUĂ FUNCȚII PUBLICE VACANTE

Primăria orașului Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante după cum urmează:

Inspector, clasa I, grad profesional superior – din cadrul serviciului Compartimentului Cadastru;

Referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – din cadrul Serviciului Compartimentului Disciplina în Construcţii şi Urmărirea Comportării în Timp a Construcţiilor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concu

PRIMĂRIA RÂU ALB - ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ

PRIMĂRIA RÂU ALB - ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ

PRIMĂRIA TITU: ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

PRIMĂRIA TITU: ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială oraș Titu, județul Dâmbovița anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. T 2/1 și T 2/3 începând cu data de 10.10.2016, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei oraș Titu, conform art. 14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei

PRIMĂRIA COMUNEI NICULEȘTI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUĂ FUNCȚII PUBLICE VACANTE

PRIMĂRIA COMUNEI NICULEȘTI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUĂ FUNCȚII PUBLICE VACANTE

Primăria Comunei Niculeşti, judeţul Dâmboviţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

Referent clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Registru agricol, fond funciar;

Referent clasa III, grad profesional debutant Compartimentul Relaţii publice, Registratură şi Arhivă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func

12 POSTURI VACANTE LA PRIMĂRIA ORAȘULUI FIENI! VEZI CONDIȚIILE DE ANGAJARE!

12 POSTURI VACANTE LA PRIMĂRIA ORAȘULUI FIENI! VEZI CONDIȚIILE DE ANGAJARE!

Primăria Orașului Fieni, județul Dâmbovița organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, din cadrul Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului, mediu, achiziţii publice, investiţii, administrarea domeniului public şi privat, de:

Administrator (1 post);

Muncitor necalificat (11 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: 

Administrator: studii medii absolv

PRIMĂRIA COMUNEI PETREȘTI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE INSPECTOR DEBUTANT

PRIMĂRIA COMUNEI PETREȘTI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE INSPECTOR DEBUTANT

Primăria Comunei Petrești, județul Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Petrești, de inspector, clasa I, gradul profesional debutant - Biroul contabilitate, achiziţii publice şi investiţii.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările

PRIMĂRIA COMUNEI ODOBEȘTI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUĂ FUNCȚII PUBLICE VACANTE

PRIMĂRIA COMUNEI ODOBEȘTI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUĂ FUNCȚII PUBLICE VACANTE

Primăria comunei Odobești, județul Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, astfel:

1. consilier clasa I, grad profesional debutant Compartimentul Asistenţă socială şi Autoritate Tutelară,

2. consilier, clasa I, grad profesional principal Compartimentul Buget, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Stat

PRIMĂRIA ORAȘULUI TITU ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REFERENT

PRIMĂRIA ORAȘULUI TITU ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REFERENT

Primăria Titu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de referent IA – din cadrul Serviciului cultură.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membr

Primaria Râu Alb organizează concurs, pentru ocuparea postului contractual pe perioadă nedeterminată de ”muncitor grad IV nivel studii G”

Primaria Râu Alb organizează concurs, pentru ocuparea postului contractual pe perioadă nedeterminată de ”muncitor grad IV nivel studii G”

ANUNȚ

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂU ALB 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

 

ORGANIZEAZĂ în data de 12 octombrie 2016 ora 10.00 la sediul Primăriei comunei Râu Alb, județul Dâmbovița

 

CONCURS pentru ocuparea postului contractual pe perioadă nedeterminată de ”muncitor grad IV nivel studii G - compartiment administrativ”

        CERINŢE MINIME:

⦁ Studii generale

⦁ Vechime în muncă minim 5 ani

 

Dosarele vor fi depuse până la data de 26 septembrie 2016 orele 14.00 la registratura Primăriei comunei Râu Alb.

Se

Primăria Oraşului Găeşti, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de prinzător

Primăria Oraşului Găeşti, organizează concurs pentru ocuparea  funcției contractuale de prinzător

Primăria Oraşului Găeşti, Judeţul Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de prinzător (muncitor necalificat) în cadrul Compartimentului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, c

POST VACANT DE CONSILIER DEBUTANT LA PRIMĂRIA ORAȘULUI GĂEȘTI

POST VACANT DE CONSILIER DEBUTANT LA PRIMĂRIA ORAȘULUI GĂEȘTI

Primăria Oraşului Găeşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad debutant în cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la con

INSTANTLY AGELESS, Cafea gano, ganoderma, Produse Life care, Krauter, vivasan