Luni, 18 Iunie 2018

Anunturi

PRIMĂRIA MOGOȘANI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘOFER

PRIMĂRIA MOGOȘANI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘOFER

Având în vedere prevederile art. 7 din anexa HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar  plătit din fonduri publice  actualizată,

PRIMĂRIA COMUNEI MOGOŞANI ORGANIZEAZĂ CONCURS: 

a) denumirea postului pentru care se organizează concur

U.A.T. PUCIOASA ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE REFERENT ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI JURIDIC

 U.A.T. PUCIOASA ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE REFERENT ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI JURIDIC

Unitatea administrativ-teritorială Pucioasa, având în vedere prevederile Legii privind statutul funcționarilor publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcției publice de referent, clasa III, grad asistent- Compartiment juridic, urmărire debite, arhivă (perioadă nedeterminată).

Condiții de participare la concurs: studii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, vechime de minim șase luni în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, cunoștințe de o

COMUNA BRĂNEȘTI ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA UNUI SPAȚIU

COMUNA BRĂNEȘTI ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA UNUI SPAȚIU

Unitatea administrativ-teritorială Brănești organizează la sediul său licitație publică deschisă cu strigare, în vederea închirierii unui spațiu cu suprafața de 50 mp, în data de 26.10.2015.

Spațiul este situat în clădirea fostei grădinițe, str. Principală, comuna Brănești.

Caietul de sarcini se poate achiziționa contra cost (30 lei) de la sediul U.A.T. Brănești, str. Principală, nr, 221, localitatea Brănești, tel/fax 0245 231 275, începând cu data de 12.10. 2015.

Informații suplimentare se pot

PRIMĂRIA MOGOȘANI ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN FUNCȚIA DE CONSILIER CLASA I

PRIMĂRIA MOGOȘANI ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN FUNCȚIA DE CONSILIER CLASA I

Primăria Mogoșani organizează examen de promovare în zilele de 02 și 04 noiembrie 2015 în funcția publică de consilier clasa I, grad profesional principal în Compartimentul de relații cu publicul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoșani, judeţul Dâmboviţa.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 65 alin 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

a)să aibă cel puțin 3 ani

RÂU ALB: ANUNȚ SOLICITARE ACORD DE MEDIU PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL

RÂU ALB: ANUNȚ SOLICITARE ACORD DE MEDIU PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL

Consiliul Local Râu Alb din comuna Râu Alb, județul Dâmbovița anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local în comuna Râu Alb, județul Dâmbovița”, amplasat în comuna Râu Alb, județul Dâmbovița.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmbovița din municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița și la sediul Primăriei Râu Alb, județul

PRIMARIA CRÂNGURILE - ANUNȚ ȘEDINȚĂ CONSILIU LOCAL 30.09.2015

PRIMARIA CRÂNGURILE - ANUNȚ ȘEDINȚĂ CONSILIU LOCAL 30.09.2015

DOUĂ POSTURI VACANTE LA PRIMĂRIA COMUNEI BRANIȘTEA

DOUĂ POSTURI VACANTE LA PRIMĂRIA COMUNEI BRANIȘTEA

Primăria comunei Braniștea, cu sediul în comuna Braniștea, sat Braniștea nr. 1151, județ Dâmbovița, organizează concurs de recrutare, pe durată nedeterminată, a două funcții contractuale de execuție,  vacante:

1. Denumirea posturilor vacante din cadrul Compartimentului administrativ:

- muncitor calificat, buldoexcavatorist (1 post);

-muncitor calificat, cod COR 7 (grupa majora) (1 post).

2. Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor, conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011:

a) are cetăţenia ro

PRIMARIA CRÂNGURILE - ANUNȚ CONCURS FUNCȚII CONTRACTUALE

PRIMARIA CRÂNGURILE - ANUNȚ CONCURS FUNCȚII CONTRACTUALE

 

PRIMARIA TATARANI -CONVOCARE SEDINTA CONSILUL LOCAL

PRIMARIA TATARANI -CONVOCARE SEDINTA CONSILUL LOCAL

DOUĂ POSTURI VACANTE LA PRIMĂRIA ORAȘULUI TITU

DOUĂ POSTURI VACANTE LA PRIMĂRIA ORAȘULUI TITU

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere, pe perioadă nedeterminată- DIRECTOR EXECUTIV, Direcția Administrație Publică Locală și funcției publice vacante de execuție- REFERENT, clasa III, grad profesional DEBUTANT, Compartimentul relații cu publicul, secretariat, arhivă, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Titu, județul Dâmbovița.

Condiții generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile art. 54 din Leg

ANUNȚ REPARTIZARE LOCURI PENTRU TÂRGUL ANUAL DE LA TITU

ANUNȚ REPARTIZARE LOCURI PENTRU TÂRGUL ANUAL DE LA TITU

Primăria Orașului Titu vă invită la Târgul anual care va avea loc în perioada 10-14 septembrie 2015. 

Repartizarea locurilor la Târg pentru comercianți se va face începând de marți 25 august 2015, ora 8:00, la Centrul pentru tineret, situat pe strada Gării, nr. 21.

Relații suplimentare se pot obține sunând la numărul de telefon  0245.651 095.

ANUNȚ ORGANIZARE LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIERE SPAȚII -CABINETE MEDICALE ÎN POLICLINICA TITU

ANUNȚ ORGANIZARE LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIERE SPAȚII -CABINETE MEDICALE ÎN POLICLINICA TITU

Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590, organizează în condiţiile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile H.C.L.Titu nr. 81/2015, licitaţia publică cu strigare pentru închirierea următoarelor spaţii – cabinete medicale, situate în Policlinica Titu, str. Pictor Nicola

ANUNȚ PUBLIC DE LUARE A DECIZIEI DE ÎNCADRARE STRADA RUJA, SAT GHEBOIENI, COMUNA TĂTĂRANI

ANUNȚ PUBLIC DE LUARE A DECIZIEI DE ÎNCADRARE STRADA RUJA, SAT GHEBOIENI, COMUNA TĂTĂRANI

Comuna Tătărani, cu sediul în comuna Tătărani, sat Tătărani, județul Dâmbovița, titular al proiectului ”Modernizare străzi în sat Gheboieni, comuna Tătărani, str. Ruja- 475 m”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Dâmbovița: nu se supune evaluării asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Modernizare străzi în sat Gheboieni, comuna Tătărani, str. Ruja- 475

PRIMĂRIA COMUNEI BRANIȘTEA RECRUTEAZĂ MUNCITORI PENTRU DOUĂ POSTURI VACANTE!

PRIMĂRIA COMUNEI BRANIȘTEA RECRUTEAZĂ MUNCITORI PENTRU DOUĂ POSTURI VACANTE!

Primăria comunei Braniștea, cu sediul în comuna Braniștea, sat Braniștea nr. 1151, județ Dâmbovița, organizează concurs de recrutare, pe durată nedeterminată, a doua funcții contractuale de execuție  vacante:

1. Denumirea posturilor vacante din cadrul Compartimentului administrativ:

- muncitor calificat, buldoexcavatorist (1 post);

- muncitor calificat, cod 7549 (1 post).

2. Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor:

2.1. Pentru funcţia de muncitor calificat, buldoexc

Primaria Tătărani - Anunț Concurs Șofer Microbuz

Primaria Tătărani - Anunț Concurs Șofer Microbuz

INSTANTLY AGELESS, Cafea gano, ganoderma, Produse Life care, Krauter, vivasan