Luni, 17 Iunie 2019

Anunturi

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - COMUNICAT DE PRESĂ

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - COMUNICAT DE PRESĂ

Vă informăm că, din cauza unei avarii la conducta de aducțiune apă Dragomirești Nord – Bazine Priseaca, ce alimentează sistemul Târgoviște și comunele suburbane, în data de 14.06.2019, începând cu ora 10:00, până la remedierea situației, se va reduce presiunea apei în rețeaua de distribuție din zona de Nord a Municipiului Târgoviște și a comunelor Aninoasa, Doicești, Șotânga, Dragomirești.

 

Biroul de presă al Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița

 

 

 

 

PRIMĂRIA MĂNEȘTI - ANUNȚ DECIZIE ACORD DE MEDIU

PRIMĂRIA MĂNEȘTI - ANUNȚ DECIZIE ACORD DE MEDIU

CONSILIUL LOCAL MANESTI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a acordului de mediu. pentru proiectul Reabilitare pod peste raul Dambovita pe DC 117, la Manesti, propus a fi realizat in com. Manesti. sat Manesti, jud. Dambovita.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita, din municipiul Targoviste, str.Calea lalomitei

PRIMĂRIA POTLOGI - ANUNȚ CONCURS ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

PRIMĂRIA POTLOGI - ANUNȚ CONCURS ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

Primăria Comunei Potlogi, judeţul Dâmboviţa, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical comunitar în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială din Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Potlogi.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286

PRIMĂRIA CREVEDIA ANUNȚ CONCURS -INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR - BIROUL FINANCIAR-CONTABIL

PRIMĂRIA CREVEDIA ANUNȚ CONCURS -INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR - BIROUL FINANCIAR-CONTABIL

PRIMĂRIA COMUNEI CREVEDIA,  cu sediul în localitatea CREVEDIA, strada sos. BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE, numărul 167, judeţul DĂMBOVIŢA, organizează concurs conform Legii nr. 188/1999 pentru ocuparea funcţiei publice vacante,  de:

INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR - BIROUL FINANCIAR-CONTABIL - 1 post . 

Concursul se va desfăşura astfel:  

- Proba scrisă în data de 01 IULIE 2019,  ora 10.00 ,

- Proba interviu in data de 03 IULIE 2019,

PRIMĂRIA ULMI - ANUNȚ CONCURS INSPECTOR PRINCIPAL

PRIMĂRIA ULMI - ANUNȚ CONCURS INSPECTOR PRINCIPAL

Primăria Comunei Ulmi, Județul Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul stare civilă, resurse umane și relații cu publicul.

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Condiţiile specifice necesar

PRIMĂRIA MĂNEȘTI - ANUNȚ SOLICITARE ACORD DE MEDIU

PRIMĂRIA MĂNEȘTI - ANUNȚ SOLICITARE ACORD DE MEDIU

PRIMĂRIA BUTIMANU - ANUNȚ LICITAȚIE ÎNCHIRIERE TEREN

PRIMĂRIA BUTIMANU - ANUNȚ LICITAȚIE ÎNCHIRIERE TEREN

Consiliul Local al comunei Butimanu organizeaza in data de 04.06.2019, ora  12.00,  la  sediul  Primarei Butimanu,   licitatie publica in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 25,5 ha. Pretul de pornire al licitatiei este de 20.000 lei/an, iar perioada pentru care se incheie contractul de inchiriere este de 5 ani.

Caietul de sarcini pentru participarea la licitatie se poate achizitiona de la sediul Primariei Butimanu zilnic intre orele

PRIMĂRIA CREVEDIA - ANUNȚ PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PRIMĂRIA CREVEDIA - ANUNȚ PARTICIPARE SIMPLIFICAT

ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

in conformitate cu

NORMELE PROCEDURALE INTERNE

pentru achizitia serviciilor sociale si a serviciilor specifice prevazute in anexa 2 din Legea 98/2016 avand valoarea estimata mai mare decat pragul stabilit la art.7 alin(5) si mai mica/egala decat/cu pragul stabilit la art.7 alin (1) din legea 98/2016

 

 

 

COMUNA CREVEDIA este interesată să achiziţioneze cu semnarea unui contract valabil pentru o perioadă de

PRIMĂRIA ORAȘULUI TITU - ANUNȚ

PRIMĂRIA ORAȘULUI TITU - ANUNȚ

PRIMARIA FIENI – ANUNȚ CONCURS MEDIC DE FAMILIE

PRIMARIA FIENI – ANUNȚ CONCURS MEDIC DE FAMILIE

U.A.T. oraş  Fieni organizează concurs pentru ocuparea postului de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina de familie  in cadrul compartimentului ,,Medicina scolara”.

Proba scrisă va avea loc in data de 22.05.2019, ora 10,00 iar proba practica in data de 24.05.2019, ora 10,00.

           Conform Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar

PRIMĂRIA MĂNEȘTI - ANUNȚ SOLICITARE ACORD DE MEDIU -15.04.2019

PRIMĂRIA MĂNEȘTI - ANUNȚ SOLICITARE ACORD DE MEDIU -15.04.2019

PRIMĂRIA FIENI – ANUNȚ CONCURS CONSILIER SUPERIOR

PRIMĂRIA FIENI – ANUNȚ CONCURS CONSILIER SUPERIOR

U.A.T. oraş Fieni organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice  vacante de consilier superior din cadrul compartimentului Centrul National de Informare si Promovare Turistică.

Proba scrisă va avea loc in data de 10.05.2019, ora 10,00 iar interviul in data de 15.05.2019, ora 10,00.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţio

PRIMĂRIA MOROENI – CONCURS OCUPARE FUNCȚIE PUBLICĂ VACANTĂ CONSILIER CLASA I COMPARTIMENT URBANISM

PRIMĂRIA MOROENI – CONCURS OCUPARE FUNCȚIE PUBLICĂ VACANTĂ CONSILIER CLASA I COMPARTIMENT URBANISM

Primăria Comunei Moroeni, Județul Dâmbovița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul Urbanism – Cadastru.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile

PRIMĂRIA GURA FOII – CONCURS OCUPARE FUNCȚIE TEMPORAR VACANTĂ

PRIMĂRIA GURA FOII – CONCURS OCUPARE FUNCȚIE TEMPORAR VACANTĂ

Primăria Comunei Gura Foii, judeţul Dâmboviţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, Compartimentul Contabilitate, Finanțe, Impozite, Taxe.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi complet

INSTANTLY AGELESS, Cafea gano, ganoderma, Produse Life care, Krauter, vivasan