CRESCĂTORII DE OI ŞI CAPRE DIN ZONELE DEFAVORIZATE POT SOLICITA SUBVENŢII PÂNĂ PE 15 NOIEMBRIE

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că în perioada 14 octombrie – 15 noiembrie 2013 se depun cererile de plată aferente anului 2013 în cadrul “Schemei de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate“, finantata din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA).

În judeţul nostru, zonele considerate defavorizate sunt: Bezdead, Bărbuleţu, Buciumeni, Iedera, Moroieni, Pietroşiţa, Pucheni, Râu Alb, Runcu, Valea Lungă, Vârfuri, Văleni Dâmboviţa, Vişineşti, Aninoasa, Doiceşti, Glodeni şi Ocniţa.

De acest sprijin comunitar pot beneficia crescatorii de ovine/caprine persoane fizice, persoane juridice si/sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau familiale, care detin exploatatii cu cod primit de la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor localizate in zonele defavorizate din Romania.

Solicitantii trebuie sa depuna o cerere pe beneficiar pentru toate exploatatiile detinute (cu cod ANSVSA), la centrul judetean APIA pe a carui raza teritoriala se afla exploatatia inregistrata sau exploatatia cu cel mai mare numar de animale.

Conditiile de eligibilitate

Beneficiarii care solicita ajutor specific pentru femele din speciile ovine/caprine trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- sa solicite ajutor specific pentru un efectiv cuprins intre 50 – 300 capete de femele ovine/caprine, inclusiv, pe beneficiar, care au varsta de minimum 1 an la data de 31 august a anului de solicitare;

- efectivul de animale pentru care se solicita ajutor specific trebuie sa fie identificat si inregistrat in Registrul national al exploatatiilor – RNE la data depunerii cererii;

- sa detina registrul individual al exploatatiei completat si actualizat in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului de stabilire a unui sistem de identificare si de inregistrare a animalelor din speciile ovina si caprina si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 si a Directivelor 92/102/CEE si 64/432/CEE;

- femelele de ovine/caprine pentru care se solicita ajutor specific trebuie sa fie mentinute, pe o perioada de retinere de 100 zile de la termenul limita de depunere a cererilor, respectiv la adresa exploatatiei si/sau locatiei, situata in zone defavorizate din Romania, mentionata in cererea de ajutor.

Beneficiarii trebuie sa respecte si standardele de eco-conditionalitate aplicabile terenurilor agricole apartinand fermei si activitatilor agricole desfasurate la nivelul fermei, dupa caz, reglementate de Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2155/42/2011 pentru aprobarea cerintelor legale in materie de gestionare (SMR) privind mediul si identificarea si inregistrarea animalelor in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru agricultori in Romania, cu modificarile ulterioare.

Nerespectarea conditiilor de eligibilitate mai sus mentionate poate atrage, dupa caz, reducerea/excluderea de la plata ajutorului specific, respectiv penalitati/sanctiuni multianuale.

Conditiile de finanţare

Citeşte mai multe pe www.finantare.ro

sursa: gazetadambovitei.ro

 

Share on Facebook

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează