Vineri, 19 Aprilie 2019

CONSILIUL LOCAL BUTIMANU COVOCAT IN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ ÎN DATA DE 29.06.2018, ORA 18.00

DISPOZITIE

privind convocarea Consiliului Local Butimanu, judetul Dambovita în şedinta ordinara, pentru data de 29.06.2018 , orele 18.00

 

Dragnea Cezar Gabriel -  primar al comunei Butimanu, judetul Dambovita.

Având in vedere:

-          prevederile art.39 alin (1) din Legea nr.215/2001 – privind administratia publica locala, republicata ;

In temeiul art.68 alin (1) si art.115 alin (1) lit.”a”  ambele din Legea nr.215/2001 - privindadministratiapublicalocala, republicata .

 

DISPUN:

Articol unic: Se convoaca Consiliul Local al comunei Butimanu, judetul Dâmboviţa in sedinta ordinara,  pentru data de 29.06.2018, orele 18.00, în sala de sedinta a acestuia, având urmatorul proiect al ordinii de zi:

1.       Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitatile de invatamant din comuna Butimanu aferente lunii mai 2018 .

2.       Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren pentru construirea  unei locuinte proprietate personala beneficiar Bucuroiu Ionela- Marinela .

3.       Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren pentru construirea  unei locuinte proprietate personala beneficiar Angheluta Ana Maria .

4.       Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren pentru construirea  unei locuinte proprietate personala beneficiar Cimpoeru Teodora Ioana.

5.       Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren pentru construirea  unei locuinte proprietate personala beneficiar Anton Mugurel.

6.       Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren pentru construirea  unei locuinte proprietate personala beneficiar Anton Lucian.

7.       Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren pentru construirea  unei locuinte proprietate personala beneficiar Ganda Daniela Mariana.

8.       Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren pentru construirea  unei locuinte proprietate personala beneficiar Purice Maria Magdalena .

9.       Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren pentru construirea  unei locuinte proprietate personala beneficiar Oaie Alberto George .

10.   Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren pentru construirea  unei locuinte proprietate personala beneficiar Manolache Clementina .

11       11.   Diverse .

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează

INSTANTLY AGELESS, Cafea gano, ganoderma, Produse Life care, Krauter, vivasan